TIPS OG RÅD

Her er en liste over nyttige tips og råd. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Emner

Tilkobling af skurvogn til bil step 1

Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

Tilkobling af skurvogn til bil step 2

Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

Tilkobling af skurvogn til bil step 3

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

Tilkobling af skurvogn til bil step 4

Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel med skurvogn step 1

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

Kørsel med skurvogn step 2

Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

Kørsel med skurvogn step 3

Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

Kørsel med skurvogn step 4

Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling af skurvogn step 1

Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

Opstilling af skurvogn step 2

Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

Opstilling af skurvogn step 3

Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

Opstilling af skurvogn step 4

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

Tilkobling af skurvogn til el step 1

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Tilkobling af skurvogn til el step 2

Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til el step 3

Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

Tilkobling af skurvogn til el step 4

Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling af skurvogn til vand step 1

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 2

Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 3

Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen. 

Tilkobling af skurvogn til vand step 4

Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 1

For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 2

Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 3

Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 4

Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frakobling af skurvogn step 2

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frakobling af skurvogn step 3

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frakobling af skurvogn step 4

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frostsikring af skurvogn step 2

Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

Frostsikring af skurvogn step 3

Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

Frostsikring af skurvogn step 4

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring af skurvogn step 5

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frostsikring af skurvogn step 6

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 7

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

Frostsikring af skurvogn step 8

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet step 1

Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

Brug af tanktoilet step 2

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

Brug af tanktoilet step 3

Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

Brug af tanktoilet step 4

Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Pumpning af dæk step 1
Pumpning af dæk step 2
Pumpning af dæk step 3
Pumpning af dæk step 4

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Smørelse af skurvogn step 1
Smørelse af skurvogn step 2
Smørelse af skurvogn step 3
Smørelse af skurvogn step 4

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

• Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
• Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
• Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
• Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
• Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er min. 45 grader. De er kun beregnet til at støtte og kan ikke bære vognen.
• Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
• Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
• Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan stoppe dem og ødelægge kværnen.
• Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.

Tilkobling til bil

Tilkobling af skurvogn til bil step 1

Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

Tilkobling af skurvogn til bil step 2

Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

Tilkobling af skurvogn til bil step 3

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

Tilkobling af skurvogn til bil step 4

Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

1: Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

2: Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

3: Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

4: Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel

Kørsel med skurvogn step 1

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

Kørsel med skurvogn step 2

Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

Kørsel med skurvogn step 3

Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

Kørsel med skurvogn step 4

Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

1: Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

2: Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

3: Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

4: Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling

Opstilling af skurvogn step 1

Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

Opstilling af skurvogn step 2

Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

Opstilling af skurvogn step 3

Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

Opstilling af skurvogn step 4

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

1: Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

2: Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

3: Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

4: Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

Tilkobling til el

Tilkobling af skurvogn til el step 1

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Tilkobling af skurvogn til el step 2

Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til el step 3

Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

Tilkobling af skurvogn til el step 4

Har vognen batteri, lades det
automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

1: Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

4: Har vognen batteri, lades det 
automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling til vand

Tilkobling af skurvogn til vand step 1

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 2

Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 3

Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen. 

Tilkobling af skurvogn til vand step 4

Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

1: Skyld slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

2: Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen.

4: Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling til kloak

Tilkobling af skurvogn til kloak step 1

For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 2

Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 3

Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 4

Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

1: For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

2: Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

4: Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling

Frakobling af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frakobling af skurvogn step 2

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frakobling af skurvogn step 3

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frakobling af skurvogn step 4

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

OBS: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toilettet 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vand og kloak frakobles.

1: Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

3: Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

4: Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Sikring mod frost

Frostsikring af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frostsikring af skurvogn step 2

Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

Frostsikring af skurvogn step 3

Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

Frostsikring af skurvogn step 4

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring af skurvogn step 5

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frostsikring af skurvogn step 6

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 7

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

Frostsikring af skurvogn step 8

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

OBS: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toilettet 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vand og kloak frakobles.

1: Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

3: Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

4: Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

5: Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

6: Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet

Brug af tanktoilet step 1

Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

Brug af tanktoilet step 2

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

Brug af tanktoilet step 3

Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

Brug af tanktoilet step 4

Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

1: Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

2: Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

3: Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

4: Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Hjul og dæk

Pumpning af dæk step 1
Pumpning af dæk step 2
Pumpning af dæk step 3
Pumpning af dæk step 4

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Smøring af dele

Smørelse af skurvogn step 1
Smørelse af skurvogn step 2
Smørelse af skurvogn step 3
Smørelse af skurvogn step 4

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

• Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
• Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
• Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
• Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
• Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er min. 45 grader. De er kun beregnet til at støtte og kan ikke bære vognen.
• Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
• Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
• Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan stoppe dem og ødelægge kværnen.
• Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.