Vælg sprog

TIPS OG RÅD

Her er en liste over nyttige tips og råd. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Emner

Tilkobling af skurvogn til bil step 1

Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

Tilkobling af skurvogn til bil step 2

Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

Tilkobling af skurvogn til bil step 3

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

Tilkobling af skurvogn til bil step 4

Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel med skurvogn step 1

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

Kørsel med skurvogn step 2

Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

Kørsel med skurvogn step 3

Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

Kørsel med skurvogn step 4

Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling af skurvogn step 1

Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

Opstilling af skurvogn step 2

Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

Opstilling af skurvogn step 3

Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

Opstilling af skurvogn step 4

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

Tilkobling af skurvogn til el step 1

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Tilkobling af skurvogn til el step 2

Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til el step 3

Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

Tilkobling af skurvogn til el step 4

Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling af skurvogn til vand step 1

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 2

Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 3

Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen. 

Tilkobling af skurvogn til vand step 4

Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 1

For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 2

Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 3

Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 4

Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frakobling af skurvogn step 2

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frakobling af skurvogn step 3

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frakobling af skurvogn step 4

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frostsikring af skurvogn step 2

Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

Frostsikring af skurvogn step 3

Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

Frostsikring af skurvogn step 4

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring af skurvogn step 5

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frostsikring af skurvogn step 6

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 7

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

Frostsikring af skurvogn step 8

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet step 1

Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

Brug af tanktoilet step 2

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

Brug af tanktoilet step 3

Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

Brug af tanktoilet step 4

Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Pumpning af dæk step 1
Pumpning af dæk step 2
Pumpning af dæk step 3
Pumpning af dæk step 4

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Smørelse af skurvogn step 1
Smørelse af skurvogn step 2
Smørelse af skurvogn step 3
Smørelse af skurvogn step 4

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

• Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
• Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
• Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
• Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
• Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er min. 45 grader. De er kun beregnet til at støtte og kan ikke bære vognen.
• Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
• Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
• Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan stoppe dem og ødelægge kværnen.
• Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.

Tilkobling til bil

Tilkobling af skurvogn til bil step 1

Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

Tilkobling af skurvogn til bil step 2

Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

Tilkobling af skurvogn til bil step 3

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

Tilkobling af skurvogn til bil step 4

Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

1: Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

2: Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at det sidder korrekt (siger en kliklyd).

3: Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

4: Skru næsehjulet op og slip håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel

Kørsel med skurvogn step 1

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

Kørsel med skurvogn step 2

Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

Kørsel med skurvogn step 3

Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

Kørsel med skurvogn step 4

Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

1: Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

2: Vær opmærksom på stærk sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

3: Gear ned i god tid ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

4: Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned således, at motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling

Opstilling af skurvogn step 1

Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

Opstilling af skurvogn step 2

Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

Opstilling af skurvogn step 3

Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

Opstilling af skurvogn step 4

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

1: Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

2: Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, placer kiler foran eller bagved hjulene.

3: Skru støttebenene ned således, at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være min. 45 grader fra vognen.

4: Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Står den trukket i lang tid kan bremsebakkerne sætte sig fast.

Tilkobling til el

Tilkobling af skurvogn til el step 1

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Tilkobling af skurvogn til el step 2

Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til el step 3

Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

Tilkobling af skurvogn til el step 4

Har vognen batteri, lades det
automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

1: Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd for den.

4: Har vognen batteri, lades det 
automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling til vand

Tilkobling af skurvogn til vand step 1

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 2

Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til vand step 3

Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen. 

Tilkobling af skurvogn til vand step 4

Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

1: Skyld slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

2: Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet. og derefter hovedhanen.

4: Har vognen vandtank kan man fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling til kloak

Tilkobling af skurvogn til kloak step 1

For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 2

Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 3

Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

Tilkobling af skurvogn til kloak step 4

Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

1: For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

2: Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne under vognen.

3: Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

4: Har vognen kloaktank, kan man fylde tanken eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling

Frakobling af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frakobling af skurvogn step 2

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frakobling af skurvogn step 3

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frakobling af skurvogn step 4

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

OBS: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toilettet 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vand og kloak frakobles.

1: Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

3: Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

4: Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Sikring mod frost

Frostsikring af skurvogn step 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

Frostsikring af skurvogn step 2

Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

Frostsikring af skurvogn step 3

Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

Frostsikring af skurvogn step 4

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring af skurvogn step 5

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Frostsikring af skurvogn step 6

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring af skurvogn step 7

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

Frostsikring af skurvogn step 8

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

OBS: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toilettet 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vand og kloak frakobles.

1: Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. (Den må ikke stå tændt uden vand.)

2: Hæld frostvæske i alle vaske, toiletter og brusere.

3: Åben for alle vandhaner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

4: Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

5: Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

6: Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet

Brug af tanktoilet step 1

Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

Brug af tanktoilet step 2

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

Brug af tanktoilet step 3

Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

Brug af tanktoilet step 4

Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

1: Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde ca. 65 L.

2: Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

3: Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

4: Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Hjul og dæk

Pumpning af dæk step 1
Pumpning af dæk step 2
Pumpning af dæk step 3
Pumpning af dæk step 4

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Smøring af dele

Smørelse af skurvogn step 1
Smørelse af skurvogn step 2
Smørelse af skurvogn step 3
Smørelse af skurvogn step 4

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

• Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
• Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
• Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
• Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
• Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er min. 45 grader. De er kun beregnet til at støtte og kan ikke bære vognen.
• Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
• Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
• Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan stoppe dem og ødelægge kværnen.
• Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.