Nyttige tips & råd

Tilkobling

Tilkobling til bil 01
Tilkobling til bil 02
Tilkobling til bil 03
Tilkobling til bil 04

1. Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

2. Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at den sidder korrekt (lyt efter klik).

3. Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

4. Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel

Kørsel med skurvogn 01
Kørsel med skurvogn 02
Kørsel med skurvogn 03
Kørsel med skurvogn 04

1. Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

2. Vær opmærksom på sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

3. Gear ned ved skarpe sving og stigninger. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

4. Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned så motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling

Opstilling af skurvogn 01
Opstilling af skurvogn 02
Opstilling af skurvogn 03
Opstilling af skurvogn 04

1. Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Fjern elstikket og wiren og frigør vognen fra bilen.

2. Læg plader under støttebenene ved blødt terræn. Placer kiler ved hjulene, hvis terrænet skråner.

3. Skru støttebenene ned så vognen står vandret. Vinklen på benene skal være minimum 45 grader.

4. Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Den må ikke stå trukket i for lang tid.

Tilslutning til el

Tilslutning til el 01
Tilslutning til el 02
Tilslutning til el 03
Tilslutning til el 04

1. Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Lokaliser elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut den og tænd den.

4. Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el.

Tilslutning til vand

Tilslutning til vand 01
Tilslutning til vand 02
Tilslutning til vand 03
Tilslutning til vand 04

1. Skyl først slangen igennem for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

2. Lokaliser vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet og derefter hovedhanen.

4. Har vognen en vandtank kan man bruge dén eller tilslutte direkte til ekstern vandforsyning.

Tilslutning til kloak

Tilslutning til kloak 01
Tilslutning til kloak 02
Tilslutning til kloak 03
Tilslutning til kloak 04

1. For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 mm rør.

2. Lokaliser kloakudtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut kloak. Har toilettet kværn, husk da at tilslutte den til el, inden der åbnes for vandet.

4. Har vognen kloaktank, kan man bruge dén eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling

Frakobling af skurvogn 01
Frakobling af skurvogn 02
Frakobling af skurvogn 03
Frakobling af skurvogn 04

1. Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

3. Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner og sikkerhedsaggregatet.

4. Afslut med at frakoble strøm. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring Del 1

Frostsikring af skurvogn 01
Frostsikring af skurvogn 02
Frostsikring af skurvogn 03
Frostsikring af skurvogn 04

1. Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

3. Åben for alle haner og brusere. Termostat blandingsbatterier demonteres og blæses for vand.

4. Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner og sikkerhedsaggregatet.

Frostsikring Del 2

Frostsikring af skurvogn 05
Frostsikring af skurvogn 06
Frostsikring af skurvogn 07
Frostsikring af skurvogn 08

1. Hæld lidt frostvæske i alle håndvaske, toiletter og brusere.

2. Afslut med at frakoble strøm. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

3. OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

4. OBS: Sørg for at lufte ud mindst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Hjul og dæk

Hjul og dæk 01
Hjul og dæk 02
Hjul og dæk 03
Hjul og dæk 04

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge dæktrykket angivet på dem.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse 01
Vedligeholdelse 02
Vedligeholdelse 03
Vedligeholdelse 04

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

1. Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

2. Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel.

3. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.

4. Sørg for at tunge ting er placeret i midten af vognen over akslen under kørsel.

5. Vær opmærksom på at elkablet ikke rører jorden under kørsel.

6. Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er minimum 45 grader.

7. 230V stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.

8. Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

9. Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan ødelægge kværnen.

10. Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker.

11. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.