Nyttige tips & råd

Tilkobling til bil

Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at den sidder korrekt (lyt efter klik).

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel med vogn

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

Vær opmærksom på sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

Gear ned ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned så motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling af vogn

Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og wiren og frigør vognen fra bilen.

Læg plader under støttebenene ved blødt terræn. Placer kiler ved hjulene, hvis terrænet skråner.

Skru støttebenene ned så vognen står vandret. Vinklen på benene skal være minimum 45 grader.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Den må helst ikke stå trukket i for lang tid.

Tilkobling til el

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. Den må ikke stå tændt uden vand.

Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut og tænd for den.

Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling til vand

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet og derefter hovedhanen.

Har vognen en vandtank kan man bruge dén eller tilslutte direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling til kloak

For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

Har vognen kloaktank, kan man bruge dén eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring del 1

Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

Hæld derefter frostvæske i alle toiletter, afløb og brusere.

Åben for alle haner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring del 2

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

Afslut ved at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

OBS: Sørg for at lufte ud mindst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet

Fyld vandtanken ved at dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde 65 L.

Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Hjul og dæk

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Vedligeholdelse

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

• Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
• Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel.
• Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
• Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
• Vær opmærksom på at elkablet ikke rører jorden under kørsel.
• Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er minimum 45 grader.
• Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
• Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
• Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan ødelægge kværnen.
• Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker.
• Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.

Oversigt

Tilkobling til bil

1. Klargør skurvognen til kørsel (se frakobling). Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

2. Placer kuglekoblingen på trækkuglen. Kontroller at den sidder korrekt (lyt efter klik).

3. Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lysene virker.

4. Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Kontroller at ingen kabler rører jorden.

Kørsel med vogn

1. Luk og lås skabe, vinduer og døre. Fastgør løst inventar og placer tunge ting over akslen.

2. Vær opmærksom på sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhaling.

3. Gear ned ved skarpe sving og bakker. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

4. Kør aldrig hurtigt ned af bakke. Gear ned så motoren hjælper med til at bremse.

Opstilling af vogn

1. Træk håndbremsen og skru næsehjulet ned. Fjern elstikket og wiren og frigør vognen fra bilen.

2. Læg plader under støttebenene ved blødt terræn. Placer kiler ved hjulene, hvis terrænet skråner.

3. Skru støttebenene ned så vognen står vandret. Vinklen på benene skal være minimum 45 grader.

4. Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Den må helst ikke stå trukket i for lang tid.

Tilkobling til el

1. Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Find elindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut elkablet og tænd for alle kontakter. Har vognen en kværn, tilslut og tænd for den.

4. Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el samtidigt med, at det bruges.

Tilkobling til vand

1. Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i vandinstallationen.

2. Find vandindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet og derefter hovedhanen.

4. Har vognen en vandtank kan man bruge dén eller tilslutte direkte til ekstern vandforsyning.

Tilkobling til kloak

1. For vogne med kværn anvendes en 1’ slange. For vogne uden kværn anvendes et Ø110 rør.

2. Find kloakindtaget. Det findes i teknikrummet eller på siden af chassisvangerne.

3. Tilslut slangen/kloakrøret. Har vognen en toiletkværn, husk at tilslutte og tænde for den.

4. Har vognen kloaktank, kan man bruge dén eller tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg.

Frakobling

1. Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

3. Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

4. Afslut med at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

Frostsikring Del 1

1. Sluk først for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen. Den må ikke stå tændt uden vand.

2. Hæld derefter frostvæske i alle toiletter, afløb og brusere.

3. Åben for alle haner og brusere, så slangerne tømmes for vand.

4. Tøm alle toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl derefter kloak.

Frostsikring Del 2

1. Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner. Antallet kan variere.

2. Afslut ved at frakoble elkablet. Husk at rengøre vognen, hvis du har lejet den.

3. OBS: Lad varmen være tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen er i brug.

4. OBS: Sørg for at lufte ud midst én gang om dagen for at minimere fugt i vognen.

Brug af tanktoilet

1. Fyld vandtanken ved dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan holde 65 L.

2. Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til toilettet.

3. Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand.

4. Hiv i håndtaget for at tømme toilettanken. Skyl efter med vand for at rengøre.

Hjul og dæk

Fælgene skal spændes med et tryk på 90 Nm (9 kilo). Dækkene skal pumpes ifølge beskrivelsen på dækket.

Vedligeholdelse

Anvend en fedtsprøjte til at smøre til de 3 smørenipler, som sidder på påløbsbremsen og næsehjulet. Anvend en spray eller klud til at smøre de 4 spindler til støttebenene.

Advarsel / vigtigt

1. Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

2. Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel.

3. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.

4. Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.

5. Vær opmærksom på at elkablet ikke rører jorden under kørsel.

6. Skru støttebenene ned så vinklen fra vognen er minimum 45 grader.

7. Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.

8. Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

9. Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan ødelægge kværnen.

10. Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker.

11. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning.